Poniżej znajduje się cennik usług ocieplenia granulatem celulozowym firmy Termex® o powierzchni poziomych 70-200 m2 izolowanych od góry (powierzchnie poziome – stropy i stropodachy).

Grubość izolacji Stawka za m2
20 cm 48 zł
25 cm 60 zł
30 cm 72 zł
40 cm 96 zł

 

Poniżej znajduje się cennik usług ocieplenia granulatem firmy Termex® o powierzchni poziomych 70-200 m2 izolowanych (powierzchnie skośne poddasza).

Grubość izolacji Stawka za m2
20 cm 56 zł
25 cm 70 zł
30 cm 84 zł
40 cm 112 zł