Poniżej znajduje się cennik usług ocieplenia granulatem celulozowym firmy Termex® o powierzchni poziomych 70-200 m2 izolowanych od góry (powierzchnie poziome – stropy i stropodachy).

Grubość izolacji Stawka za m2
20 cm 35 zł
25 cm 44 zł
30 cm 54 zł
40 cm 67 zł

 

Poniżej znajduje się cennik usług ocieplenia granulatem firmy Termex® o powierzchni poziomych 70-200 m2 izolowanych (powierzchnie skośne poddasza).

Grubość izolacji Stawka za m2
20 cm 38 zł
25 cm 47 zł
30 cm 57 zł
40 cm 76 zł